Alvarak - Přání, dárky, fotoalbumy, ubrousky, tašky

Vyberte stát

Impresum

123darek.cz

ALVARAK GROUP a.s.
Kanadská 775
391 11 Planá nad Lužnicí
Česká republika
Telefon: +420 777 750 425
E-mail: alvarak@alvarak.cz
Internet: www.alvarak.cz

Alvarak Group a.s. je zastoupen generálním ředitelem Michaelem Smayrou

IČO: 25152700, DIČ: CZ25152700

Odmítnutí odpovědnosti

Odpovědnost za obsah
Snažíme se udržovat naše stránky stále aktuální. I přes důkladné zpracování dat je vyloučena odpovědnost. Jako obchodník nabízející služby jsme odpovědni za vlastní obsah našich stránek. Naproti tomu nejsme povinni prověřovat zprostředkované nebo uložené cizí informace. Pokud však zjistíme porušení zákona, bude tento závadný obsah ihned odstraněn. Odpovědnost za tento obsah přebíráme nejdříve od okamžiku zjištění možného porušení práva. 

Odpovědnost za odkazy
Naše stránka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Za obsah těchto stránek je odpovědný zpracovatel nebo provozovatel těchto stránek. Neručíme za obsah a soulad s právními předpisy u těchto externích webových stránek jiných subjektů. Propojené stránky jsou prověřovány na možné porušení zákona v okamžiku jejich propojení. Při zjištění porušení zákona budou odkazy na tyto stránky neprodleně odstraněny. 

Autorské právo
Obsah těchto webových stránek podléhá ochraně podle autorského práva České republiky. Rozmnožování, zpracování, rozšiřování a každý další způsob využití vyžaduje písemný souhlas autora.

Ochrana dat
Upozorňujeme, že každý přenos dat na internetu (např. komunikace přes e-mail) obnáší bezpečnostní riziko. Není možno zajistit 100 % ochranu před externím útokem. Důvěrnost informací s ohledem na ustanovení o ochraně dat je zaručena s tímto omezením. Obzvláště veškerá sdělení týkající se osobních údajů třetích osob je vhodné sdělovat po internetu pouze v případě, že tím nemohou být dotčena práva třetích osob. Ledaže třetí osoba má vědomost o těchto rizicích sdělování údajů po internetu a vysloví s tímto způsobem komunikace souhlas. Odpovědnost provozovatele webových stránek za škodu a případné negatorní žaloby vyplývající z porušení práv v důsledku těchto bezpečnostních rizik je vyloučena. Použití zveřejněných kontaktů třetí stranou k zasílání nevyžádaných reklamních sdělení je zakázáno. Provozovatel těchto stránek si výslovně vyhrazuje právo použít příslušné právní nástroje v případě zasílání nevyžádaných reklamních sdělení ze strany třetí osoby (např. spamovými e-maily apod.).