Zásady zpracování osobních údajů (dle GDPR)

Vaše osobní údaje, které jste nám svěřili prostřednictvím e-shopu www.123darek.cz zpracováváme a chráníme v souladu s platnou legislativou EU o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje potřebujeme především k vystavení faktur za objednané zboží a předáváme je přepravním společnostem, aby Vám mohli doručit objednané zboží.

Žádným jiným osobám nebo firmám Vaše osobní údaje nepředáváme, ani je nevyužíváme k zasílání žádných obchodních nabídek.

Správce osobních údajů

E-shop: www.123darek.cz
Firma: Alvarak Group a.s.
Sídlo: Kanadská 775, 391 11 Planá nad Lužnicí
IČ: 25152700
DIČ: CZ25152700
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B 1499

Kontaktní údaje

E-mail: info@123darek.cz
Adresa: Kanadská 775, 391 11 Planá nad Lužnicí

Rozsah zpracovávaných údajů

 • Jméno a příjmeníFakturační adresa
 • Adresa pro zaslání objednaného zboží
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Zpracováváme pouze údaje nezbytně nutné k vyřízení Vaší objednávky. Vaše osobní údaje (fakturační údaje) také nezbytně potřebujeme, abychom mohli vystavovat a evidovat daňové doklady, jak nám ukládá zákon.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k vyřízení objednávky. Dále Vaše osobní údaje uchováváme, jak nám stanoví daňové a účetní předpisy, např. účetní doklady musíme dle zákona o dani z přidané hodnoty uchovávat po dobu 10 let od konce účetního období.

Příjemci osobních údajů

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci, popř. externí účetní a daňoví a právní poradci, kteří dostávají tyto údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Dále předáváme osobní údaje orgánům veřejné moci (např. finanční úřad) v rámci plnění našich právních povinností.

Vaše osobní údaje dále poskytujeme přepravním společnostem za účelem dodání Vámi objednaného zboží.

Jiným třetím osobám Vaše osobní údaje neposkytujeme.

Vaše práva dle GDPR

 • právo na přístup

Díky tomuto právu nás můžete požádat, abychom Vám doložili, které osobní údaje o Vás zpracováváme.

 • právo na opravu

Pokud jsou údaje, které o Vás vedeme, nepřesné nebo neúplné, máte právo požádat o jejich aktualizaci nebo doplnění.

 • právo na výmaz (být zapomenut)

Tohoto práva můžete využít, pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána.

 • právo na omezení zpracování

Máte právo omezit rozsah zpracovávaných osobních údajů nebo účel jejich zpracování.

 • právo na přenositelnost údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo vyžádat si Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 • právo vznést námitku

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel.

 • právo na odvolání souhlasu

Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Pro uplatnění těchto práv nás kontaktujte:

e-mailem: info@123darek.cz
písemně: Alvarak Group a.s., Kanadská 775, 391 11 Planá nad Lužnicí

Osobní údaje můžete také opravit po přihlášení do vašeho účtu, pokud jste se registrovali na našich internetových stránkách.

 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů k dozorovému úřadu, což je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.